Gry Sommer, school teacher at Hellebækskolen

Science can make the unthinkable thinkable, the invisible visible and the difficult accessible. Outreach is the key. Majken masters this, even for children. She creates interest and opens for future participation in natural science’s quest for questions and answers to understand our Universe.

June 2017.


Videnskaben kan gøre det ubegribelige begribeligt, det usynlige synligt og det svære tilgængeligt. Det handler først og fremmest om formidling. Majken formår disse ting og det endda i børnehøjde. Hun skaber en interesse i, og åbner muligheden for, fremtidig deltagelse i den naturvidenskabelig verdens afsøgning af spørgsmål og svar i forståelse af vores univers.

Juni 2017.